No hail,
No fail,
No death,
It s squeak from FIRE...
Ashes&Ashes

تگرگی نیست،
مرگی نیست،
صدایی گرشنیدی...
فریاد است، از درون آتش سوزان...
خاکستر، خاکستر، خاکستر

Before begin to read...

If you want to read this blog you should read carefully this page.
This page is about scientific thought.
Who is wise? & what is the wisdom?
http://scientific-thought.blogspot.com/2011/02/scientific-thought-wisdom-wise.html

حوزه های منحرف – مکتب های منحرف


زمانی که حوزه های علمیه که علمای دین را پرورش می دهد پای از میدان جامعه خارج می گذارد... جامعه از اسلام تهی می شود...
زمانی که حوزه ها دور از جامعه می شوند... پهنای جولانی بیش تر خواهند یافت. 

حوزه های علمیه ای که از اسلام تهی اند.

طلبه های غرب زده.
آخوند های درباری ِ نو.
آخوندهای ضدانقلابی.
آخوندهای ضدولایت فقیه.
مراجع تقلید ِ زیرزمینی.

برای خود استنباط می کنند. حکمی نو می دهند. به صرف اینکه عده ای دورشان را می گیرند اجازه به خود می دهند به هر سخنی و هر کاری... کارشان به جایی می رسد که خود را سزای ولایت فقیه می دانند. خود را مرجع تقلید خوانده و عده ای مقلد ِ نادان را دور خود جمع می کنند...

دموکراسی ِ احکام ِ دین.
آنها چیزهایی را حکم می دهند که سبب رضایت مردم باشد. نه سبب رضایت خدا.

آن طلبه هایی که مدارا با غرب را درست می دانند.
آنها که لذت و ذلت  را توام کرده اند.

کدام نادان بود که گفت: ... با دوستان مروت با دشمنان مدارا...
مگر نشنید که فرمود: ... اشدا علی الکفار ، رحما بینهم...  

مراجع تقلید احکام دینی چند نفر هستند؟
چرا چند نفر هستند؟
قرآن وحدیث یکی هست.
معیار قرآن است.
چگونه ممکن است که معیار ِ استدلال و استنباط یکی باشد و منبع مطالعه هم یکی باشد، باز نتیجه متفاوت باشد؟

چه می گذرد در حوزه های علمیه؟
جبهه بندی ها در حوزه های علمیه چیست؟

آنهایی که هنوز هم می گویند انقلاب اسلامی ِ امام خمینی اشتباه بود. نباید حکومت شاهی را سرنگون می کرد...
شاید به این دلیل واهی که فساد بیش تر شود و ظهور نزدیک تر!
شاید به این دلیل نابخردانه که پادشاهی مشیت خدا بود و انقلاب دست درازی به خواست خدا!

آنها که می گفتند باید با ظاغوت مدارا کرد... و می گفتند خمینی نمی تواند انقلاب کند...

آنهایی که در بیرون میدان مبارزه نشسته بودند و سختی نکشیدند و امروز دایه ی انقلاب شده اند.
خود را از خمینی برتر می دانند و تقوا و عرفان و زهد شان سروصدا راه می اندازد.
ولی کجا بود این عرفان و خداترسی در زمان مبارزه باطاغوت؟


آنها که می گویند ولایت فقیه معنا ندارد و حکومت اسلامی پیش از صاحب الزمان بی معنی است...
با نادانی فراوان مهر تایید بر رفتار غرب می زنند.
این نادان ها علمای اسلام هستند؟

در کوچه پس کوچه های برخی شهرها حوزه ی علمیه است؟
هر حوزه هم بزرگی دارد و او مراد طلبه ها می شود... حاج آقای ... آیت الله ...
طلبه هایی که از سن 14 یا 15 سالگی به حوزه برده می شوند.
اندیشه ی شان پر می شود از آنچه آن بزرگ بخواهد.

اندک اندک آن بزرگ می شود مرجع تقلید طلبه ها، آن طلبه ها می شوند نفوذ او به جامعه.
مکتب های انحرافی.

روزی چندبار حاج آقا با امام زمان ملاقات می کند!
حاج آقا اطلاعات غریب از آن دنیا می دهند!
حاج آقا غیب می گویند... شاید چشم بسته!
چند بار چرند بافی بدون هیچ ادعایی و استنباط های واهی از برخی روایت نامعتبر.

سبب ایجاد جریان انحرافی می شود... مکتب های منحرف.

این می شود که این بزرگ، بزرگ تر می شود؛
یک شیخ بی سواد نادان از نادانی بیش تر اطرافیان استفاده می کند...
شیخ > حجت الاسلام > آیت الله > مرجع تقلید > رهبر و مراد > ادعای امامت > ادعای نبوت > ادعای خدایی...!
هرکدام از این ها رخ داده است.
برخی اوقات در سیما نیز پخش می شود. ولی بسیار کم.

این مکتب های منحرف شکل می گیرد.
و طلبه های این مکتب به منبرهای سخنرانی راه می یابند و شروع به خزعبل بافی می کنند.
برخی آمار از اسم و نشان عارفان می دهد که هزاران عجایب می دانند.
یکی نشان یاران امام زمان را می دهد. به عنوان مثال می گوید چندنفر از یاران قصاب هستند!    
چندنفر فرش فروش! چندنفر عرب! چندنفر عجم! ..........................................
یکی از آمار تعداد افرادی که جمع شده اند برای سپاه امام زمان می گوید. به عنوان مثال می گوید پنجاه نفر از یاران امام زمان آماده اند!

افکار ِ ساده و نادان را جذب می کنند...

اهل جهنم هستند و درآن جاودان در آتش سوزان خواند ماند.

خرد داند |