No hail,
No fail,
No death,
It s squeak from FIRE...
Ashes&Ashes

تگرگی نیست،
مرگی نیست،
صدایی گرشنیدی...
فریاد است، از درون آتش سوزان...
خاکستر، خاکستر، خاکستر

Before begin to read...

If you want to read this blog you should read carefully this page.
This page is about scientific thought.
Who is wise? & what is the wisdom?
http://scientific-thought.blogspot.com/2011/02/scientific-thought-wisdom-wise.html

فی مدت المعلوم - چیستی صیغه

 
 گویند شهوت جنسی باید ارضا شود.
همگان توانایی ازدواج کردند ندارند. (شرایط مهیا نیست... یعنی پول کافی ندارند.)
پس برای اینکه از به گناه کشیده شدن جوانان جلوگیری شود بهتر است صیغه کنند.

اینکه مذکری با مونثی صحبت کند و در مورد پول به نتیجه برسند هردو طرف راضی باشند، سپس می توانند صیغه جاری کنند. حتی برخی گفته اند برای اینکه آسان باشد خودشان هم می توانند.
... به میزان معین پول... از ساعت ... تا ساعت ...
این دو تن برای چند ساعت همانند زن و شوهر می توانند زناشویی کنند!
حال بسته به طرفین این مدت می تواند چند ماه ویا چند سال باشد که البته خوشایند ترین چند ساعت است!

مذکر اگر به سن قانونی رسیده باشد یعنی هجده و از هجده به بالا باشد نیازی به اجازه پدر ندارد... ولی مونث تا زمانی که باکره هست اذن پدر باید داشته باشد. پس ازآن خود مونث به اجازه خودش می تواند صیغه ی هرکس بشود.

-         مسئله این است که تنها تفاوت میان فحشا (زنا) و صیغه کردن در آن جملاتی است که عقد قرار دادمی کند.
البته برخی گفته اند الزامی نیست که این جمله به عربی خوانده شود. می توانند به فارسی هم بگویند به انگلیسی و ...

خوبی بیان می کنند برای این عمل.
از گناه جوانان جلوگیری می شود.
در نتیجه روحیه ی جوان به این دلیل که ارضای جنسی شده است شاداب می شود.
و ازین طریق پولی هم کمک می شود به مونث!
از طرفی جوانی این کار را انجام می دهد که امکانات مالی ِ خوبی ندارد، درنتیجه به فحشا کشیده نمی شود!

همه می دانند که برای زنا نخستین چیزی که صحبت می شود در مورد پول است و بعد در مورد حاملگی.
و البته در مورد اینکه از ساعت چند تا چند. یک شب، دو شب، ...

این را مقایسه کنید با آنچه در مورد صیغه بیان می کنند.
می گویند چون این جمله ی صیغه خوانده می شود در نتیجه متفاوت است از زنا.
در جمله ی صیغه هم در مورد پول و مدت زمان و حاملگی احتمالی.
و البته اذن پدر.
این را نقطه ی عطف می دانند و تفاوت اصلی میان زنا و صیغه.
حال به این باید توجه کرد که ما صیغه به دلیل مسائل مالی داریم... و نیز فقر و فحشا.
اینجا اذن پدر تحت تاثیر شرایط مالی قرار می گیرد.
اگر پدر معتاد باشد یا هربدکاری دیگر و نیاز به پول داشته باشد... اذنش همان فروختن دختر می شود.
از طرفی اگر بخواهند توجه به گفته هایی کنند که برخی از حوزوی ها می گویند با شادمانی اذن می دهند به دخترشان. چون می گویند این کار پاداش (ثواب) دارد! و داستان هایی که نقل می کنند در مورد اینکه مونث هایی خود را وقف این صیغه شدن می کنند! یا اینکه نذر می کنند برای کاری که اگر شد، صیغه کسی شوند!
با این وقایع یک پدر متحجر به راحتی و با اندیشه ی ثواب اذن می دهد به صیغه شدن دخترش.
پس از دفعه ی اول دیگر اذن پدر لازم نیست. 

اذن پدر لازم نیست.
خواندن صیغه به وسیله ی یک بزرگ یا شیخ هم الزام نیست.
خواندن به عربی هم الزام نیست.
و با خوشحالی فراوان می گویند دین آسان گرفته است. پس چه دین روشنفکرانه ای (البته روشنفکرانه ی غربی.)
در صورتی که در هیچ یک از آیات قرآن درین باره سخنی نیست.
مگر چند کلمه که آن را هم مترجمین مختلف متفاوت معنی کرده اند.
یعنی قطعیتی کامل درین باره نیست. 

به عنوان مثال مکارم شیرازی طوری ترجمه کرده است که به طور دقیق صیغه کردن برداشت می شود و مرحوم الهی قمشه ای طوری ترجمه کرده است که هیچ ربطی به صیغه و ازدواج موقت ندارد!
(این را خودتان می توانید پیگیر کنید.)

تا اینجا معلوم شد تنها نقطه ی قوت در مورد صیغه، که اذن پدر باشد، تحت تاثیر پول ارزش ِاتکا ندارد.


و اما اصل موضوع.
- همانطور که اشاره شد می گویند صیغه به این دلیل که همه ی جوانان شرایط مالی ِ کافی برای ازدواج ندارند.
- همانطور که اشاره شد می گویند صیغه به این دلیل که کمک پولی بشود برای مونث.(به عنوان مثال بیوه ای    بی پول.)

مشکل اینجااست.
اگر صیغه برای جوانانی که پول کم دارند از طرفی صیغه برای اینکه کمک خرجی شود برای مونث!
خوب مقدار پول باید چقدر باشد که آن زن دچار زنا نشود در صورتی که مجبور است حدود 3 ماه هم صبرکند تا بتواند دوباره صیغه شود و پولی بگیرد؟
جوان کم پول باید چقدر پول خرجی برای این زن بی پول بدهد؟
پس این تناقضی بسیار عظیم است.

اما بعد.
اگر صیغه خوب است و حتی پاداشی نیک دارد، دیگر چه نیازی است به اینکه جوانان مبارزه با شهوت کنند؟
مبارزه با نفس و سرکوب کردن نفس اماره دیگر معنی ندارد.
چون هرگاه احساس شهوت کنند می توانند صیغه کنند.
در مفاهیم دینی یکی ازین دو اشتباه وارد شده است و یکی بدعت است.
یا مبارزه با نفس.
یا صیغه.
Ø      مبارزه با نفس و سخن گفتن در مورد جهاد در برابر نفس اماره در قرآن آماده است.
و در مورد این هیچ مشکل معنایی نیست که معلوم است قرآن در مورد جهاد ِ با نفس سخن گفته است در صورتی که صیغه...!

و اما اینکه صیغه را نسبت می دهند به ائمه اطهار.
هیچ یک از چهارده معصوم صیغه چند ساعته نکرده اند.
اینکه از ساعت مثلا 23 تا ساعت 11 . یک شب صیغه.
آنچه ائمه انجام می دادند همان است که امروزه می گویند صیغه ی دائم.
یعنی تا آخر عمر. نه یک شب یا چند ساعت و وقتی شهوت فروکش کرد، تمام شود.
یعنی به طور دقیق استفاده ی ابزاری از مرد و زن.
اگر هدف کمک رساندن مالی هست به مونث چه لزومی است که عمل جنسی داشته باشند؟
پول را به عنوان کمک مالی یا صدقه یا هدیه یا ... به حسابش بریزند.
اگر هم می خواهند بیش تر تحت سرپرستی بگیرند پس باید صیغه ی دائم باشد نه اینکه پول بدهند چند ساعت شهوترانی و ...

صیغه یا ازدواج موقت تفاوتی با فحشا و زنا ندارد.
دست پیش می گیرند که پس نخورند.
خانه ی فحشا را تبدیل می کنند نامش را به خانه عفاف!
چه عفافی است که همه چیزش همان فحشا است؟

و مهم تر اینکه اگر صیغه خوب است > درنتیجه یکی از اساسی ترین انگیزه های ازدواج از بین می رود.
و نتیجه گسترش صیغه چیزی جز فروپاشی خانواده نیست.

بماند که زناشویی کردن به وسیله ی صیغه چه فجایع ِ روانی برای هم مذکر و هم مونث دارد.
اینکه چندین و چند بار صیغه شدن و ارتباط برقرار کردن جنسی چه بلایی برسر عاطفه ی یک زن می آورد.
و چه شهوترانی تربیت می شود آن مرد صیغه کننده.
(در مورد مشکلات روانی همین کافی که می دانیم نیمی از عاطفه میان زن و شوهر ایجاد شده از ارتباط زناشویی و آرامش و ارضا شدن است. حال اگر این عمل بارها با افراد مختلف صورت گیرد. مشکلات روانی همانی می شود که در بالا نوشتم.)

خرد داند |